4 Eylül 2009 Cuma

KUR'AN'DA BEL'AM KARAKTERİ


KUR’AN’DA BEL’AM KARAKTERİ

Kur’an’a baktığımızda “Bel’am”, isim olarak zikredilmez.Ama özellikleri anlatılır.Rivayetlere göre “Bel’am b.Baura” isimli kişi Hz.Musa zamanında yaşamış,Hz.Musa’ya iman etmiş ama daha sonraları tercihini Firavun’un iktidarından yana kullanarak Hz.Musa’ya cephe almış ve Fir’avun’un dinsel anlamda dayanağı olmuştur.
Tarih boyunca beşeri düzenlere baktığımızda üçlü bir sacayağı görüyoruz:
1-FİRAVUN
2-KARUN
3-BEL’AM-HAMAN yani DİN ADAMI
Sistemler sistemini devam ettirebilmek için bu üçlü sacayağını dikkate almışlardır.Sacayağından biri eksik olduğunda o beşeri sistemin devamı zordur.Belli bir zaman sonra yok olmaya başlamıştır.Bu üçlü sacayağında;
-İktidarı,egemen güçü temsil eden kişi yada mekanizma FİRAVUN’u
-Sistemin mal,para gücünü temsil eden kişi veya mekanizma KARUN’u
-Sistemin inançsal boyutunu yani halkın inançları üzerinde tahakküm sağlayan,onları yönlendiren,insanların dini inançlarını pasifize eden veya başka alanlara kanalize eden kişi veya mekanizma BEL’AM’ı oluşturmuştur.Tarih boyunca isimlerin A-B-C vs olması hiç önemli olmamıştır,önemli olan sistemin çarklarının işlemesidir.Bu çarkın içerisinde eskiyenler ya da uyumsuzluk çıkaranlar,egemen güç tarafından hemen değiştirilir.Cahiliyye düzenlerin temel karakteristlikleri budur.
Firavun,Karun ve Bel’am artık tarihte bir protip olarak devam edegelmiştir.Bu üçlünün özellikleri Kur’an’da değişik yerlerde anlatılır.İsimlerden daha çok özellikleri vurgulanır.
BEL’AM tipi Kur’an’da A’raf suresi 175 ve 176.ayette şöyle anlatılır:
Onlara (yahudilere), kendisine âyetlerimizden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan, o yüzden de şeytanın takibine uğrayan ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku.
Dileseydik elbette onu bu âyetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o, dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer: Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte âyetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat; belki düşünürler
.7/Araf-175-176

Allah Rasulune insanlara bir haber vermesini istiyor.Ayette geçen “NEBE” yani önemli bir haberi yani büyük haberi ya da bomba haber vermesini istiyor.İnsanlara bu bomba haberi ulaştır ki insanlar Hz.Musa zamanında BEL’AM’a tabi oldukları gibi bugün de Müslümanlar din kisvesi adı altında BEL’AM gibi tiplere karşı uyanık olsunlar,onların oyunlarına düşmesinler,onların sistemi güçlendirmek adına verdikleri fetvalara karşı aldanmasınlar ve uymasınlar.Bu uyarıya ciddi olarak kulak vermemiz ve Allahın verdiği bu önemli haberi aklımızdan çıkarmayalım.
BEL’AM karakteri için Araf 175-176 göre şunları söyleyebiliriz:
-Bel’am,Allah’ın vahyi ile tanışmış,iman etmiş ama daha sonraları şeytanın ayak oyunlarına kapılmış,dünyalık çıkar için dinini satmış,peygamberini satmış,inananları satmış bir kimsedir.
-Bel’am,bilgisi sayesinde tuğyan etmiş,ilmini nakite çevirme peşine düşmüş,az bir paha karşılığı dinini tahrif etmiş bir şahsiyet.
-Bel’am,heva ve hevesinin peşinden gitmiş,nefsinin arzuları ilah edinmeye başlamış,ilmini önceleri Allah için kullanırken,sistemin çarkına dahil olduktan sonra ilmini egemen güçlerin/zorbaların/müstekbirlerin hizmetine sunmuş bir şahsiyettir.
-Bel’am,cahiliyye sisteminin önemli bir faktörü haline gelirken,egemen güce bağlılığını her fırsatta yineleyen,açıklayan ve sisteme karşı çıkanları dindışı ilan eden yani kraldan daha çok kralcı bir şahsiyet haline gelmiştir.
-Bel’am önceleri Allah’a kul/köle olurken,sonraki hayatında Firavun’un,iktidar güçün kulu/kölesi olmuş bir şahsiyettir.
-Bel’am,Allah’ın ayetlerini hatırlatan kimselere karşı,köpeğin uluması,ürümesi gibi ular ve canla başla inancın hayata hakim olmasına engel olmaya çalışır.
Kur’an’da Bel’am karakterinin anlatıldığı Araf suresi 175-176 ayet dışında da din adamlarının özellikleri değişik ayetlerde ortaya konulur:
1-Allah’ın ayetlerini az bir paha karşılığında satan kimseler
Yanınızdaki Tevrat'ı tasdik ederek indirdiğim Kuran'a, inanın; onu ilk inkar edenler siz olmayın, ayetlerimi hiçbir değere karşılık değiştirmeyin ve bile bile hakkı gizlemeyin.2/Bakara-41
2-Hakkı gizlerler ve Hakka batılı karıştırırlar
Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.2/Bakara-42
3-İyiliği/marufu başkalarına emrederler ama kendileri yapmazlar(Sanki onlar bundan muaf)
Kitap'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutur da başkalarına mı iyilikle emredersiniz? Düşünmez misiniz?.2/Bakara-44
4-Kitabı tahrif ederler,istedikleri gibi yorumlarlar
Size inanacaklarını umuyor musunuz? Oysa onlardan bir takımı Allah'ın sözünü işitiyor, ona akılları yattıktan sonra, bile bile onu tahrif ediyorlardı.2/Bakara-75
5-Kendi yazdıklarını,söyledikleri Allaha izafe etmeye çalışırlar
Vay, Kitabı elleriyle yazıp, sonra da onu az bir değere satmak için, «Bu Allah katındandır» diyenlere! Vay ellerinin yazdıklarına! Vay kazandıklarına.2/Bakara-79
6-Kitabın işine gelen kısımlarını kabul ederler
Sonra siz, birbirinizi öldüren, aranızdan bir takımı memleketlerinden süren, onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşen, onları çıkarmak haramken size esir olarak geldiklerinde fidyelerini vermeye kalkan kimselersiniz. Kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Aranızda böyle yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Ahiret gününde de azabın en şiddetlisine onlar uğratılırlar. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.2/Bakara-85
7-Allah’ın kimi ayetlerini gizlerler,gündeme getirmezler
İndirdiğimiz açık delilleri ve hidâyet yolunu -kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra- gizleyenler yok mu, işte onlara hem Allah hem de bütün lânet ediciler lânet eder.2/Bakara-159
8-İnsanların mallarını yolsuzlukla yerler,haksızlık yaparlar
Ey inananlar! Hahamlar ve rahiplerin çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler. Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenlere can yakıcı bir azabı müjdele.9/Tevbe-34
9-Bilgileri nazaridir,pratik hayatlarında bilgileri işe yaramaz
Kendilerine Tevrat öğretildiği halde, onun gereğini yapmayanların durumu, sırtına kitap yüklenmiş merkebin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerin durumu ne kötüdür! Allah zalimleri doğru yola eriştirmez.9/Cuma-5

BEL’AM karşımıza bir devlet alimi,resmi ideolojinin alimi olarak karşımıza çıkıyor.Bel’am din pazarlamacısıdır ama bu Allah’ın dini değil,afyon haline getirilen bir dinin pazarlamacısıdır.Bu yüzden Bel’am tipli kimselere karşı Müslümanlar uyanık olmalı

1 yorum:

Ligtv izLe dedi ki...

ilk defa geldim çok yararlıbi site tebrikler.