27 Mayıs 2014 Salı

KUR’AN NE DİYOR, BİZ NE YAPIYORUZ? (2. BÖLÜM)

KUR’AN NE DİYOR, BİZ NE YAPIYORUZ? (2. BÖLÜM)Kur’an bize “Ayrılığa düşenlerden olmayın” diyor, biz ise; ümmet halinde iken mezheplere ayrıldık, mezhep halinde iken ekollere ayrıldık, ekoller iken vakıflara, derneklere, STK’lara ayrıldık, ayrıla ayrıla 3-5 Müslüman bir araya gelip de ortak hareket edemiyoruz.

Kur’an bize “Düşmana karşı gevşeklik göstermeyin” diyor, biz ise;düşmanlarımızla yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor, onlar ne imal ederse onları alıp tüketiyoruz

Kur’an bize ”Cahillerden olmayın” diyor, biz ise; esas cahilliğin Allah’ın unutmak olduğu gerçeğini öğrenemedik.

Kur’an bize “ Gösteriş yapmayın “ diyor, biz ise; yazılı ve görsel araçlarla reklam yapmaktan yapmaktan ve her işimizi şova döndürmekten kaçınmıyoruz.

Kur’an bize “Peygamberi incitenlerden olmayın” diyor, biz ise; Peygamberi kimimiz melek konumuna yükseltiyorken, kimimiz de Peygamberi postacı konumunda değerlendirip Peygamberi incittiğimizin farkına varmıyoruz.

Kur’an bize “Tebliğden çıkar elde etmeyin, Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmayın” diyor, biz ise; tebliğimizden nasıl fayda çıkarırız, kendimizi nasıl reklam ederiz diye çabalayıp duruyoruz

Kur’an bize “Hainlerin savunucu olmayın” diyor, biz ise; Allah’ın dinine ve Peygamberine hiyanet eden Bel’am kılıklı insanları el üstünde tuturak, onları yüceltiyoruz

Kur’an bize “Ümitsizliğe düşenlerden olmayın" diyor biz ise; geleceğe yönelik ümitvar olmak için çalışıp çabalamaktan kaçınıyoruz.

Kur’an bize “Yunus gibi sabırsız olmayın” diyor, biz ise; karşımızda insana 1-2 saat İslamı anlatmakla yetinip hemen tekfir etmekten kaçınmıyoruz.

Kur’an bize “ Şükredenlerden olun” diyor, biz ise; yemeklerden sonra “Elhamdulillah” demekle şükrü gerçekleştirdiğimizi sanıyoruz.

Kur’an bize “ Allah’a secde edenlerden olun” diyor biz ise; Allah’tan başka kişiler huzurunda secde ve saygı duruşundan kaçınmıyoruz.

Kur’an bize “Alışverişte, borçta yazın ve şahit bulunsun” diyor, biz ise; Allah’ın bu emrini kulak ardı ederek en yakın dost ve akrabalarımızla borç konusunda düşman oluyoruz.

Kur’an bize “Tağut’a-Allah’a karşı isyan edenlere kulluk etmekten sakının” diyor, biz ise; Tağutların huzurunda saygı duruşunda ve emirlerini yerinde getirmekten sıradan işler gibi hiç kaçınmıyoruz.

Kur’an bize “Büyük günahlardan ve fahşadan-hayasızlıktan sakının “diyor, biz ise; işlediğimiz günahları, günah bile saymamak için bir çok sebepler bulmaya çalışıyoruz.

Kur’an bize “Kitabta olanı hatırdan çıkarmaktan sakının “ diyor , biz ise; diziler, filimler, artistler, futbolcular, siyasiler, romanlar, hurafeler, hikayeler, menkibeler vs bir çok şeyi hatırımızda tutuyoruz da Allah’ın ayetlerini hatırda tutamıyoruz.

Kur’an bize “Namaz sizi fahşa ve münkerden alıkoyar” diyor, biz ise; namaz şuurunu kaybetmişiz ve kıldığımız namazlar yaptığımız /yapacağımız fahşa ve münkerden alıkoymuyor

Kur’an bize “-Çokluk ve istikbar (büyüklenme) fayda sağlamaz” diyor, biz ise; çokluğu,çoğunluğu övünme ve haklılık sebebi sayıyoruz

 

Kur’an bize “Verdiğiniz sadakaları başa kakmayın,yardımlarınızdan çıkar elde etmeyin” diyor, biz ise; verdiğimiz yardımlardan maddi kazanç elde etme hesapları yapıyoruz, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez hesapları yapıyoruz.

Kur’an bize “Hayır olarak verdiğiniz mallar kötü olmasın” diyor , biz ise; giymediğimiz elbiseleri, yemediğimiz gıda maddelerini hayır adı altında dağıtmaktan sakınmıyoruz

Kur’an bize “Sırlarınızı müslüman olmayanlarla paylaşmayın” diyor, biz ise, facebook, twiter gibi sosyal paylaşım alanlarında en mahrem bilgi ve görüntüleri bile paylaşmaktan kaçınmıyoruz

Kur’an bize “Kadınlara iyi davranın ve haklarını gasb etmeyin” diyor, biz ise; kadınları adam yerine bile koymak istemiyor, onları dikkate almıyoruz ve bunu övünç kaynağı bile sayanlarımız oluyor

 

Kur’an bize “Ticaretinizi dürüst yapın,alavere yapmayın,harama bulaşmayın” diyor, biz ise; para kazanma hırsıyla yalan, dolan ile helal haram demeden haksızlık yapmaktan kaçınmıyoruz

Kur’an bize “İhtilaf halinde çözümün Kur’an ve Sünnette Olduğunu” diyor, biz ise ihtilafın çözümünü başka şeylerde arıyoruz.

Kur’an bize “İnsanları hemen tekfir etmeye yeltenmeyin” diyor, biz ise; insanları nasıl tekfir ederiz diye kılı kırk yarıyoruz.

Kur’an bize “Her zaman adil şahit olun” diyor, biz ise; menfaat ve hizip, parti, mezhep, dernek, vakıf çıkarlarımız doğrultusunda hareket ediyoruz

Kur’an bize “Haram olan işlerde değil iyilikte yarışın” diyor, biz ise; mal çoğaltma yarışında ve iktidar olma yarışındayız

Kur’an bize “Allah’ın nimetlerini devamlı hatırlayın” diyor, biz ise; Allah’ın nimetlerini görmemezlikten geliyor ve şükürsüzlük ediyoruz

Kur’an bize “Dünyalık menfaatler için Allah yolunda mücadeleden geri kalmayın” diyor, biz ise; az bir dünyalık elde edince , refaha erince hemen rehavete kapılıp mücadele etmeyi unutuyoruz

Kur’an bize “Aile içi gerekse aile dışı adab-ı muaşerete dikkat edin” diyor, biz ise; ne âdap biliyoruz ne edep biliyoruz, insanlar arası ilişkilerimiz tarumar olmuş

Kur’an bize “Fasık kimselerin haberlerine araştırmadan itibar etmeyin” diyor, biz ise; basın ve medyada her ne haber çıkarsa hemen inanıyor ve insanları medyaya göre yargılayıp hüküm veriyoruz.

Kur’an bize “Alim olan kimselere saygı gösterin” diyor, biz ise; ne ilme saygı gösteriyoruz, ne de alime.

Kur’an bize “Dünya için değil de Ahiret için ne kazandıklarınıza bakın” diyor, biz ise; dünyalık olarak kazandığımız servet , makam ve gücümüze bakıyoruz.

Kur’an bize “ Allah’tan başka kimseden şefaat ve yardım beklemeyin” diyor, biz ise; şeyhlerden, yatırlardan, ölülerden, dirilerden yardım ve şefaat bekliyoruz

Kur’an bize “Allah’ın detaylı bir şekilde açıklamadığı şeylerin peşine düşmeyin” diyor, biz ise; detaylarda boğularak asıl meselelerden uzaklaşıyoruz

Kur’an bize “Namaz kılmak, oruç tutmak,hayırlı işler yapmak,yetimlere sahip çıkmak çıkmak, borçlululara yardım etmek sizin için hayırlıdır” diyor, biz ise; dünyevi makam,güç ve mal elde etmeyi kendimiz için hayırlı sanıyoruz

Kur’an bize “Mallarınızı helal yoldan kazanın “ diyor, biz ise, kazanç olsun da nasıl olursa olsun diye hareket ediyoruz

 

Kur’an bize “Faydasız şeyleri öğrenmek insana fayda vermez” diyor, biz ise; zihnimizi bir çok faydasız bilgilerle doldurmuşuz ki öğrenilmesi gereken bilgilere sıra gelmiyor

Kur’an bize” Kısasta sizin için hayat vardır” diyor, biz ise, kısası hayatımızdan çıkardık.

Kur’an bize” Yeryüzünde yalanlayanların halini görerek ibret almak için gezin” diyor, biz ise; turistik, fotoğraf çektirmek, ne kadar çok yeri gezmiş görmüş desinler diye seyahat ediyoruz

Kur’an bize “ Dillerin ve renklerin farklı olmasında ibretler vardır” diyor, biz ise; dilleri ve renkleri üstünlük sayarak ırkçılık yapıyoruz

Kur’an bize “ Kıssalarda sizin için ibretler vardır” diyor, biz ise, kıssalardan ibret almak yerine kıssalardaki ayrıntılar için boğulup gidiyoruz

Kur’an bize “ Topluca Allah’ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin” diyor, biz ise; bireysel olarak Allah’ın ipine sarılmaya çalışıyor,ayrıla ayrıla birleştiğimiz ortak noktalar azalıyor ve 3-5 grup, cemaat bile ortak hareket edemiyor.

Kur'an ne diyor, biz ne yapıyoruz?

İRFAN KESER

10 Mayıs 2014 Cumartesi

TEKVİR SURESİ BİZE NE ANLATIYOR

TEKVİR SURESİ BİZE NE ANLATIYOR-Kıyametin dehşetli olduğunu
-Allah’ın buyruğu geldiğinde şiddetli kıyametin kopacağını
-Kıyamet zamanında yeryüzndeki kozmik yapının değişeceğini
-Kıyamet zamanı güneşin ışıklarının kaybolacağını
-Kıyamet zamanı yıldızların düşüp dağılacağını
-Kıyamet zamanında dağların un ufak olacağını
-Kıyamet zamanında insanların en kıymet verdiği mallarının bile bir değeri olmayacağı
-Kıyamet zamanında vahşi hayvanları, bir birbirine düşman insanların, toplumların bile bir araya geleceklerini
-Kıyamet zamanında denizlerin fokur fokur kaynayacağını
-Kıyametten sonrada ahiret hayatının başlayacağını
-Ahirette canların bedenlerle birleştirileceğini
-Kız çocukların neden diri diri toprağa gömülmelerin hesabı sorulacağını
-Ahirette Allah’ın mahkemesinin kurulacağına ve hesaplaşmak üzere insanların yargılanacağını
-Ahirette amel defterlerinin açılacağını ve gizli hiçbir şeyin kalmayacağını
-Cehennem ateşin kızıştırılacağını
-Cennetin yakınlaştırılacağını yani hem cehennem ateşi hem de cennet insanların gözleri önüne sürüleceğini
-İnsanların dünyada iken ahirete ne hazırlmış olduklarının ayan beyan ortaya çıkacağını
-Allah’ın yıldızlara, yörüngelerine,geceye ve sabaha yemin ederek ,Kur’anın Allah’ın kelamı olduğunu
-Kur’an’ı şerefli bir elçi olan ve  Allah katında itibarlı  olan Cebrailin getirdiğini
-Muhammed a.s’ın cinlenmiş, delirmiş olmadığını
-Muhammed a.s’ın Cebrail’i gözleriyle ufukta gördüğünü
-Muhammed a.s  Kur’anı insanlara olduğu gibi aktardığını ,kendisine haber verilen gaybi bilgileri gizlemediğini
-Kur’anın,kovulmuş şeytanın sözleri değil,Allah’ın sözleri olduğunu
-Gidişimize, hayatımıza dikkat etmemiz gerektiğini
-Kur’an’ın bütün alemler için bir zikir, hatırlatma, uyarı ve cennete giriş bileti olduğunu
-Bu hatırlatmayı muttakilerin dikkate aldığını

-Hayatımızda Allah’ın iradesini ve hidayetinin önemini ANLATIYOR 

25 Ocak 2014 Cumartesi

MÜDDESSİR SURESİ BİZE NE ANLATIYOR?


MÜDDESSİR SURESİ BİZE NE ANLATIYOR? -Davetçinin içe dönüklükten dışa dönüklüğe yönelmesi gerektiğini

-Pasif iyiden aktif iyiye geçilmesi gerektiğini

-Topluma karşı bir sorumluluğumuzun olduğunu

-Davetçinin yatmayıp kalkıp açık tebliğe yönelmesini

-Allah’ı hayatın her alanında  tekbir etmeyi, en büyük kılmayı

-İnsanın hem kendi içinde hem de dışında Allah’ı yüceltmesi gerektiğini

-Gerek iç (manevi)temizliğe gerekse dış (maddi) temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini

-Her türlü kötülükten, pislikten, küfürden, fısk ve fucurdan hicret edilmesi yani terk edilmesi gerektiğini

-Yapılan iyiliğin başa kalkılmamasını, yapılan iyiliğin çok görülmemesini ve karşılık beklenmemesini

-Yapılan iyilikten kendimize çıkar elde etmememiz gerektiğini

-Kafirlerine yaptıklarına, psikolojik baskılarına karşı sabırlı ve dirençli olmamız gerektiğini

-Aceleci olmayıp tedrice uygun hareket etmemiz gerektiğini

-Sabrın, direnişin yalnızca Allah için yapılması gerektiğini

-Kıyamet aşamasının kafirler için zor bir süreç olacağını

-İnkarın sebeplerinin bazılarının şunlar olduğunu:
                   Geniş maddi imkanlar
                    Mal hırsı
                    İktidar, güç
                    Evlat, aşiret çokluğu
                    Sıkıntısız bir hayata sahip olması
                    Kendini müstağni, bağımsız görmesi
                    Hayatında Allah’ı hesaba katmaması
                    Şeref ve itibar verilmesi
                 
-Kafirlerin vahye karşı yaklaşımlarından bazılarının şunlar olduğunu:
                     Verilen nimetlere nankörlük
                      Vahye karşı inat etmek, surat asmak
                      Vahye karşı her türlü alternatifleri düşünmek
                       Yüzünü sadece dünyaya çevirmek
                       Kibirli olmak
                       Vahye “esatirul evvelin” (geçmişlerin masalları) diyerek vahyi itibarsızlaştırmaya çalışmak
                        Vahyi sihir olarak nitelemek
                         Vahyi beşer sözü saymak
                         Tuğyan yani azgınlık etmek

-İnkarcı, vahye karşı çıkanların akibetinin Cehennem olduğunu

-Cehennemin ;
                         Eşsiz bir ateş
                          Ne diri bıraktığını, ne de öldürdüğünü
                          İnsanın derisini kavurduğunu
                          Üzerinde 19 bekçi olduğunu
                           İnsanlık için  büyük bir uyarı olduğunu


-Cehenmem bekçilerinin 19 olmasının bir imtihan olduğunu

-Allah’ın dileyen kimseyi hidayete yönlendirdiğini, dileyen kimsenin de sapıklığa yönlendirdiğini

-Herkesin kendi kazancına bağlı olduğunu

-Cennette olanların Cehenmemde olanların durumlarını soruşturduklarını

-Cehenneme giriş sebeplerinden bazıların şunlar olduğunu:
                               Namaz kılmamak-Allah ile arasındaki bağı koparmak
                               Yoksulları doyurmamak, onların doyurulmamasına yardımcı olmamak
                                Günaha dalan kimselerle günaha dalmak, onlarla içli dışlı olmak
                                Hesap gününü yalanlamak
                                 Dünyada iken ahret endişesi taşımamak
                                 Küfür ve günah üzerine ölmek

-Hayatında Allah’ı hesaba katmayan insanlara hiçbir şefaat, torpil olmayacağını

-Kafirlerin yabani eşeklerin aslandan kaçtıkları gibi vahiyden kaçtıklarını

-Kafirlerin kendilerine sahifeler inmesini bekledikleri için öğütten yüz çevirdiklerini

-Kafirlerin ahret korkusu olmadığını

-Ayetlerin bir öğüt olduğunu, dileyen kimselerin bundan öğüt alacağını, istemeyen kimselerin de öğüt alamayacağını ANLATIYOR

29 Aralık 2013 Pazar

MÜZZEMMİL SURESİ BİZE NE ANLATIYOR?

MÜZZEMMİL SURESİ BİZE NE ANLATIYOR?
1-İçe kapanıklığın artık atılması gerektiğini
2-Gizli davetin başlaması emri verildiğini
3-Gizli davet yapılırken sıkı bir eğitim sürecinden geçilmesini
4-Gecenin belli kısımlarında kalkıp ibadet edilmesi gerektiğini
5-Okuma eğitimlerinin gece daha etkili olduğunu
6-Uykudan feragat edemeyenlerin imtihanda başarılı olmalarının zor olduğunu
7-Kur’an okumalarının ağır ağır, sindire sindire olması gerektiğini
8-Atılması gereken adımların tedricen ve tertilen olması gerektiğini
9-Kur’an okunması gerektiği ve bununla amel edilmesi gerektiğini
10-Vahyin ağır bir sorumluluk olduğunu, vahye gönül verenlerin bu işi hafife almaması gerektiğini
11-Vahyin Allah tarafından indirildiğini
12-Gündüzün insanı meşgul edecek bir çok şeyin olduğunu
13-Mücadelenin gündüz yapılıp, geceleyin de eğitim faaliyetlerine devam edilmesi gerektiğini
14-Allah’ın Doğunun da Batının da Rabbi olduğunu, esas süper gücü o zaman ki Roma ve İran süper güçlerinden daha güçlü olduğunu
15-Allah’tan başka tapınılacak ilah olmadığını
16-Sırtını çağın süper güçlerine değil de Allah’a dayamak gerektiğini
17-Yalnızca Allah’ın himayesi altına girilmesini
18-Allah’ı her daim hatırda tutmak gerektiğini yani Allahsız bir hayat düşünmememiz gerektiğini
19-Allah’ın en güzel vekil olduğunu
20-Kafir ve Müşriklerin aleyhteki propagandalarına, saldırılarına karşı sabırlı ve dirençli olmak gerektiğini
21-Kafirlerden, müşriklerden en güzel şekilde sıyrılmak yani hicret etmek gerektiğini
22-Daveti yaparken en güzel şekilde yapmamız gerektiğini
23-Peygamberi yalanlayanların aslında Allah’ı yalanladıklarını
24-İktidarına, servetine ,malına ve soyuna güvenenlerin hesabını Allah’ın göreceğini ve onlara mühlet verildiğini
25-Kafir ve müşrikleri Ahirette çetin bir azabın beklediğini
26-Kıyamet günü yeryüzünün sallanacağını ve dağların ufalanacağını
27-Peygamberlerin ümmeti üzerinde şahitlikte bulunacağını
28-Her topluma kendilerini uyarması için peygamber gönderildiğini
29-Peygambere karşı çıkanların, ona uymayanların çetin azaba uğrayacaklarını
30-Kıyamet gününün dehşetinden çocukların ak saçlı ihtiyarlara dönüşeceklerini
31-Ahirette azaba uğramamak için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini
32-Kafirlerin azaptan korunamayacaklarını
33-Kıyametin dehşetinden göğün bile yarılacağını
34-Kıyamet gününde söz sahihinin Allah olduğunu
35-Kur’an’da anlatılanların insanlar için uyarıcı, öğüt, hatırlatıcı olduğunu
36-İnsanların hidayeti seçip seçmemekte muhayyer bırakıldığını
37-Geceleri kimin uyuyup, kimin ibadetle ya da eğitimle geçirdiğini en iyi Allah’ın bildiğini
38-Allah insanın takatini, gücünü en iyi bildiği için bazı hususlarda sorumluluklarını hafiflettiğini
39-Kur’an’dan kolayımıza geleni okumamız, sorumluluklarımızın bilince olmamız gerektiğini
40-Müminlerin güçlerinin üstünde olacak sorumlulukları yapmamaları gerektiğini
41-Namazı kılıp zekat vermemiz ve insanlara yardım etmemiz gerektiğini
42-Allah’ın iyiliğe karşılık daha büyük iyilik vereceğini
43-İnsanların yaptığı iyiliği aslında kendisi için yaptığını
44-Allah’tan devamlı mağfiret, bağışlanma ve tevbe etmemiz gerektiğini
45-Allah’ın bağışlayıcı olduğunu ve tevbeleri kabul ettiğini ANLATIYOR

22 Aralık 2013 Pazar

KALEM SURESİ BİZE NE ANLATIYOR?

KALEM SURESİ BİZE NE ANLATIYOR?
1-Allah’ın kaleme ve yazılanlara yemin etmesini
2-Yeminden sonra önemli bir gerçeği
3-Muhammed a.s’ın Müşriklerin iddia ettiklerinin aksine mecnun, cinlenmiş, kendini bilmez biri olmadığını
4-Muhammed a.s’ın aklı selim sahibi bir kişi olduğunu
5-Muhammed a.s’ın mecnun olmamasının nedeninin Rabbinin nimeti sayesinde olduğunu
6-Muhammed a.s’a bitmez tükenmez mükafat verileciğini
7-Muhammed a.s’ın güzel bir ahlaka sahip olduğunu
8-Kimin fitneci kimin mecnun, kimin ahlaklı olduğunu en iyi Allah’ın bildiğini
9-Kimin doğru yolda olduğunu, kiminde sapıklık içinde yaşadığını en iyi Allah’ın bildiğini
10-Vahyi yalanlayanlara, İslam düşmanlarına, Müşriklere ve Kafirlere itaat edilmemesi, onların sözlerini dikkate almamayı
11-Kafirlerin her zaman uzlaşma arayışında olduklaını, din konusunda Müslümanlardan tavizler koparmaya çalışacaklarını
12-Tavizin tavizi doğuracağı gerçeğini aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini
13-Çok yemin eden, basit düşünceli, insanları çekiştiren, koğuculuk yapan,insanları hayırlı işlerden alıkoyan,laf getirip götüren, kusur ve ayıp araştıran,başkalarının hakkına giren, zorba ve saygısız olan,malına ve iktidarına, soyuna sopuna güvene ve kendisine ayet okununca “geçmişlerin masalları” diyen kimselerden uzak durulması gerektiğini
14-Bahçe sahipleri malla denendiği gibi herkesin malla deneneceğini
15-Bahçe sahipleri kıssasında insanlar için ibret olduğunu
16-Yaptığımız işlerde her zaman Allah’ı hesaba katmamız gerektiğini ve “inşallah”ı unutmamak gerektiğini
17-Atalardan gelen, İslama ters olmayan güzel gelenek olduğu zaman onu devam ettirmek gerektiğini
18-Allah’ın isterse ürünleri bol vereceğini, isterse ürünleri yok edebelileceğini
19-Başımıza gelen müsibetlerden dersler çıkarmamız gerektiğini
20-Bahçe ve tarlalardan kaldırılan hasatlarda fakirlerin de payının olduğunu
21-Verilmesi gereken zekatları vermekten kaçınılmaması
22-Pasif iyi olmanın yeterli olmadığını
23-Pasif iyiler , kötülerin kötülüklerini engellemezse ya da onlara uyum sağlarsa, onlar gibi olacağını, onların akibetini paylaşacağını
24-Allah’ı tesbih etmenin tesbih çekmekle alakalı olmayıp, O’nun emirlerini yerine getirmekle olduğunu
25-Dünyada iken pişman olmanın faydası olacağını, Allah’ın affedeceğini ama ölüm anında pişmanlığın fayda vermeyeceğini
26-İnsanlar arasında paylaşma ahlakı tesis edilmesi gerektiğini
27-İnsanların bencilliği ve cimriliği felakete neden olabileceğini
28-Ahiretteki azabın dünyadaki azaptan daha şiddetli olacağını
29-İnsanlara verilmesi gerekenleri vermeyip, alavere –dalavere ile insanların elinden alınmaması gerektiğini
30-Herkesin hesabı olmakla birlikte Allah’ın hesabı olduğu gerçeğini unutmamayı
31-Allah’ın rahmetin mahrum bırakılmamak için Allah’ın emirlerine riayet etmemiz gerektiğini
32-Yapılan hatalardan sonra hatayı fark etmenin de bir erdem olduğunu
33-Allah’ın emirlerini yerine getirmemek, insanı tuğyana götüreceğini
34-Allah’tan sakınan kimselere cennet vaat edildiğini
35-Müslümanlar ile mücrimlerin(suçluların) Allah katında eşit olamayacağını, aynı kategoride değerlendirilmediğini
36-Hüküm verirken Allah’ın kitabına göre hüküm verilmesi gerektiğini
37-İnsanların kafalarına göre hüküm sahibi olmaya yeltendiğini
38-Kafirlerin savunduklarının hiçbir dayanağının olmadığını
39-Kafirler yandaşlarını toplasalar bile İslam’ı engelleyemeceklerini
40-Dünyada iken secde etmeyenlerin, Ahirette hiç secde edemiyeceklerini
41-Kafirlerin Ahirette zillet içinde olacağını
42-Peygamberlerin yaptıkları tebliğ karşılığında halktan hiçbir ücret ve menfaat temin etmediğini
43-Gaybın anahtarın Allah’a ait olduğunu
44-Sabırsızlık gösterip tebliğden vazgeçilmemesi gerektiğini
45-Peygamberlerin de stratejik hata edebileceğini
46-Rabbin nimeti olmazsa kınanmaktan kurtulunamayacağını
47-Allah’ın seçtiği kimselerin Salih kimseler olduğunu
48-Allah’ın tevbeleri kabul ettiğini
49-Kafirlerin peygamberi gördüklerinde ve zikri işittiklerinde hınçla baktıklarını, gözlerini kin kapladığını
50-Kur’an’ın alemler için bir hidayet olduğunu, İslamın yöresel bir din olmayıp evrensel bir din olduğunu ANLATIYOR

5 Aralık 2013 Perşembe

ALAK SURESİ BİZE NE ANLATIYOR?

ALAK SURESİ BİZE NE ANLATIYOR?


1-Okumamız gerektiğini, kaniatı okumayı, olaylara bakış açımızı vahyin belirlemesini
2-Allah’ın Rab olduğunu
3-Allah’ın yaratıcı ve en üstün  olduğunu
4-Hayatımızı Allah yokmuşcasına yaşamamamız gerektiğini, her daim Allah’ı hatırlamayı
5-İnsanların alaktan(embiriyodan) ya da ilgi ve alakadan yaratıldığını
6-Okuma ve yazmanın öneminin bilincinde olmayı
7-Allah’ın sonsuz kerem sahibi olduğunu
8-Kalemin öğrenme araçlarından en önemli araç olduğunu
9-Allah’ın  vahyi okuma emrinin yanında yazma emri de verdiğini
10-İnsan denen varlığın bilgi kaynağının vahiy olduğunu
11-Vahye dayanmayan bilginin insanı kurtuluşa götürmeyeceğini
12-İnsanoğlunun kendini müstağni gördüğü için tuğyan ettiğini
13-İnsanın tek başına yetirli olmadığını, vahiyden bağımsız bir hayat yaşamaya kalktığında tuğyan edeceğini
14-Her işin ve herkesin dönüşünün Rabbine olacağını
15-Son sözü Allah’ın söyleceğini
16-Müşriklerin, Kafirlerin Müslümanları hak yolundan çevirmek için her yolu deneyecekleyini
17-Namaz düşmanı, İslam düşmanı insanlara karşı dikkatli olmamızı
18-Namaz kılanların, hak yolunun yolcularının hidayet üzere  olması gerektiğini, hayatında yamukluk yapmaktan kaçınmaları gerektiğini
19-Müminlerin namaz kılmaları gerektiğini, hidayetten ayrılmamaları ve Allahın çizdiği sınırlara yani takvaya sahip olmaları gerektiğini
20-Takva sahibi olmanın tek başına yetirli olmayıp insanlara da takvayı emretmesi gerektiğini
21-Müşriklerin en önemli özelliklerinin peygamberi ve vahyi yalanlamaları,insanları doğru yoldan çevirmeye çalışmaları olduğunu
22-Allah’ın her zaman gördüğünü aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini
23-Allah yokmuşcasına hareket etmememiz gerektiğini
24-Müslümanları engellemeye çalışan müşriklerin yaptıklarından vazgeçmezlerse günahkar alınlarından tutulup cehennme atılacağı gerçeğini
25-Ahirette müşriklerin hiçbir yardımcısının olmayacağını
26-Ahirette Müşriklerin güvendiği dağlara kar yağacağı yani hiç kimsenin onlara yardım edemeyeceğini
27-Müşriklerin Cehennemde muhatablarının zebaniler olacağını
28-Müminler,müşrik ve kafirlerin istek ve arzularına uymamaları gerektiğini
29-Müminlerin yalnızca Allah’ın huzurunda eğilmelerini, secde etmelerini

30-Müminlerin Allah’a yakınlaşmak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmasını yani Allah’ın rızasına uygun hayat yaşaması gerektiğini anlatıyor

10 Mart 2013 Pazar

KUR’AN’DAKİ YASAKLAR


KUR’AN’DAKİ YASAKLAR
1-Fesad çıkarmayın (2/11)

2-Allah’tan başkasına kulluk etmeyin (2/83) (11/26)

3-Birbirinizin kanını dökmeyin ( 2/84)

4-Birbirinizi yurdunuzdan sürmeyin (2/84)

5-Sadakalarınızı başa kalkmayın (2/264)

6-Kafirleri dost edinmeyin (3/28) (4/144)

7-Sizden olmayanı sırdaş edinmeyin (3/118)

8-Faizi kat kat yemeyin (3/130)

9-Kafirler gibi olmayın (3/156)

10-Kadınlara zorla mirasçı olmayın (4/19)

11-Malları haksızlıkla yemeyin (2/188) (4/29) (5/77)

12-Sarhoşken namaza yaklaşmayın (4/43)

13-Dininizde aşırı gitmeyin (4/171)

14-Allah’ın şiarlarına hürmetsizlık etmeyin (5/2)

15-Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin(5/51)

16-Dininizi alay konusu edinenleri dost edinmeyin(5/57)

17-Allah’ın helal kıldığı şeyleri haram kılmayın (5/87)

18-İhramlı iken avı öldürmeyin (5/95)

19-Açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın (5/101)

20-Fitneden sakının (8/25)

21-Allah’a ve Peygambere karşı hainlik yapmayın (8/27)

22-Babalarınızı, kardeşlerinizi küfrü imana tercih ediyorlarsa dost edinmeyin.(9/23)

23-Küfrünüze özür bulmaya çalışmayın (9/66) (66/07)

24-Allah’ı ve Peygamberi inkar edenler için bağışlanma dilemeyin (9/80)

25- Mescidi Dırar’da namaz kılmayın (9/108)

26- İki ilah edinmeyin (16/51)

27-Allah ile başka ilah edinmeyin (17/22)

28-Allah’a karşı yalan uydurmayın (20/61)

29-Şeytanın adımlarını takip etmeyin (2/168) (2/208) (24/21)

30-Başkalarının evlerine izin almadan ve selam vermeden girmeyin (24/27)

31-Peygamberin davetini, bazınızın daveti gibi zannetmeyin (24/63)

32-Cahillerle arkadaşlık etmeyin (28/55)

33-Allah’a şirk koşmayın  (4/36) (31/13)

34-Peygamberin evine vakitli vakitsiz çağrılmaksızın girmeyin (33/55)

35-Şeytana tapmayın (36/60)

36-Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin (39/53)

37-Allah’ın ve Peygamberin önüne geçmeyin ( 49/1)

38-Seslerinizi Peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin (49/02)

39-Birbirinizi alaya almayın (49/11)

40-Düşmanlarınızı dost edinmeyin (60/01)


41-Allah’ın gazabına uğramış milleti dost edinmeyin (60/13)

42-Kur’an’ı inkar edenlerden olmayın (2/41)

43-Ayetleri az bir paha karşılığı satmayın (2/41) (5/44)

44-Hakkı batıla karıştırmayın ve batılı gizlemeyin (2/42)

45-Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın (2/60)

46-Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin (2/154) (3/169)

47-Aşırı gitmeyin (2/190)

48-Mescidi Haram’da savaşmayın (2/191)

49-Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın (2/195)

50-Hacda; kavga etmek, kadınlara yaklaşmak ve günaha işlemek yoktur (2/197)

51-Müşrik kadınlarla evlenmeyin (2/221)

52-Aybaşı halindeki kadınlara yaklaşmayın(2/222)

53-Boşadığınız kadınlardan  verdiğiniz mehirleri geri almayın (2/229)

54-Allah’ın ayetlerini alaya almayın (2/231)

55-Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın (2/237)

56-Adi ve kalitesi bozuk şeyleri vermeye (infak etmeye) kalkışmayın.(2/267)

57-Şahitler çağrıldıklarında çekinmesinler (2/282)

58-Borçlarınızı yazmaktan üşenmeyin (2/282)

59-Şahidliği gizlemeyin (2/283)

60-Allah’ı bırakıp birbirinizi rab edinmeyin (3/64)


61-Allah’ın ipinden ayrılmayın (3/103)

62-Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın (3/105)

63-Gevşemeyin ve üzülmeyin (3/139)

64-Allah’ın kitabını gizlemeyin (3/187)

65-Yetimin mallarını yemeyin (4/2) (6/152) (17/34)

66-Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı beyinsizlere vermeyin (4/5)

67-Babalarınızın evlendikleri kadınlarla evlenmeyin (4/22)

68-Allah'ın bazınıza diğerinden fazla verdiği şeyleri istemeyin (4/32)

69-Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin (4/89)

70-Mümine “sen mümin değilsin” diyerek tekfir etmeyin (4/94)

71-Düşmanınız olan topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin (4/104)

72-Hainlerin tarafını tutmayın (4/105)

73-Hainleri savunmayın (4/107)

74-Günah işlemekte ve aşırılıkta yardımlaşmayın (5/2)

75-Bir topluluğuna olan öfkeniz sizi adaletsiz yapmasın (5/8)

76-İnsanların hevalarına uymayın (5/48)

77-Kur’an’ın bir kısmından bile vazgeçmeyin (5/49)

78-Sapan,saptıran ve doğru yoldan ayrılanların heveslerine uymayın(5/77)

79-Allah’ın sınırları aşmayın (5/87)

80-Müşriklerden olmayın (6/14) (10/105)


81-Sabah akşam, Rabblerinin rızasını isteyerek O'na yalvaranları kovmayın (6/52)

82-Müşriklerden korkmayın (6/80)

83-Müşriklerin putlarına sövmeyin(6/108)

84-Üzerine Allah'ın adının anılmadığı kesilmiş hayvanları yemeyin (6/121)

85-İsraf etmeyin (6/141) (7/31)

86-Ayetleri yalanlayanların ve Ahirete inanmayanların hevesine uymayın (6/150)

87-Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin (6/151) (17/31)

88-Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın (6/151)

89-Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın (6/151) (17/33) (25/68)

90-Sizi Allah yolundan ayrı düşürecek yollara uymayın (6/153)

91-Allah’tan başka dostlar edinerek onlara uymayın (7/3)

92-İnsanların eşyalarını eksik vermeyin (7/85) (11/85)

93-Bozguncuların yoluna gitmeyin (7/142)

94-Gafillerden olmayın (7/25)

95-Peygamberden yüz çevirmeyin (8/20)

96-İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın (8/21)

97-Birbirinizle çekişmeyin (8/46)

98-Yurtlarından böbürlenerek, insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan men
edenler gibi olmayın (8/47)

99-Münafıkların cenaze namazını kılmayın (9/84)

100-Kafirlerin sözlerine üzülmeyin (10/65) (36/76)


101-Bilmeyenlerin yoluna uymayın (10/89)

102-Allah’ı bırakıp da size fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapmayın (10/106)

103-Mücrimlerden (suçlulardan) yüz çevirin (11/52)

104-Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın (11/84)

105-Zulmedenlere meyletmeyin (11/113)

106-Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin (12/87)

107-Kafirler içinde bazı kimselere verilen kat kat servete gözünü dikmeyin (15/88)

108-Allah'ı kendinize kefil kılarak sağlama bağladığınız yeminleri bozmayın (16/91)

109-Birbirinizi aldatmak için yemin etmeyin (16/94)

110-Allah'ın ahdini hiçbir değere değişmeyin (16/95)

111-Kafirlerin kurduğu tuzaklara endişe etmeyin (16/127)

112-Gereksiz yere de saçıp savurganlık yapmayın (17/26)

113-Cimrilik yapmayın (17/29)

114-Zinaya yaklaşmayın (17/32)

115-Bilmediğiniz şeylerin ardına düşmeyin (17/36)

116-Yeryüzünde böbürlenerek yürümeyin (17/37)

117-Namaz kılarken sesinizi yükseltmeyin de gizli de okumayın (17/110)

118-Ashabı Kehf’in sayıları hakkında tartışmayın (18/22)

119-Hiçbir şey hakkında da: «Ben bunu yarın muhakkak yaparım demeyin( 18/23)

120-Allah’ın zikrinden uzak yaşayanların ve aşırılık yapanların heveslerine uymayın (18/28)


121-İbadette Allah’a ortak koşmayın (18/110)

122-Allah’ı anmakta gevşek davranmayın (20/42)

123-Allah’ın rızıklarını yeme hususunda aşırıya gitmeyin (20/81)

124-Dünya hayatının süsü olarak bol bol geçimlik verilen kimselere sakın göz dikmeyin (20/131)

125-İffetli kadınlara zina iftirası yapan kimselerin şahitliğini kabul etmeyin (20/4)

126-Müslüman kadınlar gizledikleri süslerin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar(24/31)

127-Cariyeleri fuhşa zorlamayın (24/33)

128-Müşriklere itaat etmeyin (26/151)

129-Ölçü ve tartıyı eksik yapmayın (26/181) (55/09)

130-İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın (26/183)

131-Kafirlerin hilelerine karşı üzülmeyin (27/70)

132-Yeryüzünde bozgunculuğu arzulamayın (28/77)

133-İnsanları küçümseyip yüz çevirmeyin (31/18)

134-Yeryüzünde böbürlenerek yürümeyin (31/18)

135-Kafirlere ve Münafıklara itaat etmeyin (33/1) (33/48)

136-Cahiliyye kadınları gibi açılıp saçılmayın (33/33)

137-Yeminizi bozmayın (38/44)

138-Dinde ayrılığa düşmeyin (42/13)

139-Bilmeyenlerin heveslerine uymayın (45/18)

140-Amellerinizi ( Allaha ve Peygambere isyan ederek ) boşa çıkarmayın (47/33)


141-Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın (49/11)

142-Birbirinizin suçunu araştırmayın (49/12)

143-Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin (49/12)

144-Allah'ı unutup da, Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın (59/19)

145-Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğmeyin (68/10)

146-Yaptığınız iyiliği çok görerek başa kakmayın(74/6)

147-Günahkar ve kafirlere itaat etmeyin (76/24)

148-Bile bile Allah’a eş koşmayın (2/22)

149-Şüphe edenlerden olmayın (2/147) (3/60) (6/114) (10/94) (32/23)

150-Kafirlerden korkmayın (2/150)

151-Mescidlerde itikafa çekildiğinizde kadınlarınıza yaklaşmayın (2/187)

152-Kadınları boşadığınızda, müddetleri sona ermişse, kocaları ile birbirleriyle güzellikle anlaşmışlarsa evlenmelerine engel olmayın (2/232)

153-Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, birincisine bir yük altın vermiş olsanız bile ondan bir şey almayın (4/20)

154-Kadınlar sze itaat ediyorlarsa aleyhlerine yol aramayın (4/34)

155-Adil hareket etmeye ne kadar uğraşsanız, kadınlar arasında eşitlik yapamayacaksınız, bari bir tarafa kalben tamamen meyletmeyin (4/129)

156-Hislerinize uyup adaletten sapmayın (4/135)

157-Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde, başka bir söze geçmedikçe, onlarla bir arada oturmayın (4/140)

158-Fasık topluma acımayın (5/26)

159-İnsanlardan korkmayın (5/44)

160-Kâfirler topluluğuna üzülmeyin (5/68) (31/23)


161-Cahillerden olmayın (6/35)

162-Zalimler ile birlikte olmayın (6/68)

163-Savaş için ilerlerken, inkar edenlerle toplu halde karşılaştığınızda onlara arkanızı dönmeyin (8/15)

164-Kafirlerin malları ve çocukları sizi imrendirmesin (9/55)

165-Putperestlerin taptıklarının batıl olduğunda şüpheniz olmasın (11/109)

166-Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanmayın (14/47)

167-Umutsuzlardan olmayın (15/55)

168-Allah'a benzerler yakıştırmaya kalkışmayınız (16/74)

169-Anne ve baba ihtiyarlayınca onlara “öf” bile demeyin ve azarlamayın (17/23)

170-Öldürmekte aşırı gitmeyin (17/33)

171-İnkarcılara uymayın (25/52)

172-Allah’tab başkasına dua etmeyin (26/213) (72/18)

173-Kafirlere arka çıkmayın,onlara destek olmayın (28/86)

174-Anne ve baba Allah şirk koşman için zorlarlarsa onlara itaat etmeyin (29/8)

175-Dünya hayatı sizi aldatmasın (31/33)

176-Kadınlar edalı,çekici konuşmasınlar (33/32)

177-İnkarcıların memlekette gezip dolaşması sizi aldatmasın.(40/4)

178-Kıyametin kopacağından sakın şüpheye düşmeyin (43/61)

179-Daha üstün olduğunuz halde düşman karşısında gevşemeyin (47/35)

180-Peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın (58/9)

181-Yetim kimseleri ezmeyin (93/9)

182-Sakın bir şey isteyeni azarlamayın (93/10)


NOT:Buraya kadar olan maddeler Kur’an’da geçen   olumsuz “la” ile gelen fiillerle gelen cümlelerden oluşturulmuştur.

183-Şüphesiz size ölü hayvan etini, kanı, domuz etini, Allah'tan başkası için kesilen hayvanı haram kılınmıştır (2/173)(16/115)

184-Allah faizi haram kılmıştır (2/275)

185-Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılınmıştır(7/33)

186-İhramlı iken kara avı avlanmak haram kılınmıştır (5/96)

187-Müminlerin zina eden veya putperest olanlarla evlenmesi haram kılınmıştır(24/3)

188-Sizlere, analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kızkardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızin yanınızda kalan üvey kızlarınız ki onlarla gerdeğe girmemişseniz size bir engel yoktur, öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir arada almak suretiyle evlenmek, -geçmişte olanlar artık geçmiştir- size haram kılınmıştır (4/23)

189-Tağuttan sakının (16/36)

190-Putlardan sakının (22/30)

191-Yalan sözden sakının (22/30)

192-İçki, kumar ve fal oklarından sakının (5/90)

193-Peygambere karşı gelmekten sakının (5/92)

194-Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. (64/14)

195-Müminler, müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler(3/28)

196-Mal sadece zenginler arasında dolaşan bir devlet olmasın (69/7)
FECR